Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka:
Vergält´s Gott!
Vergält´s Gott!
   
A B D E F G H I
J
K L M N O P Q R S T U V W Z

Muntafunerischas Wort Kategorie Dütschi Öbersetzig Verwandti Wörter Bekanntheit
jausna Verb tr. Jause/Imbiss essen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 58,89 % Ischt diar der Begriff geläufig?
jömera Verb jammern Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Gjömer 58,62 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Jensa Nomen Mz. Enzian Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 55,29 % Ischt diar der Begriff geläufig?
jetzt ischt d Seisa gwetzt Wendung jetzt reichts mir Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Juppa Nomen f. Teil der Tracht Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 57,30 % Ischt diar der Begriff geläufig?

A B D E F G H I
J
K L M N O P Q R S T U V W Z