Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka:
Vergält´s Gott!
Vergält´s Gott!
   
A B D E F G H I J K L M N O
P
Q R S T U V W Z

Muntafunerischas Wort Kategorie Dütschi Öbersetzig Verwandti Wörter Bekanntheit
padaula Verb brabbeln Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,21 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pantli Nomen m. dicker Mann Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Parluang Nomen m. abschätzig: dicker Brei Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,99 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pässla Verb abwarten Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 52,63 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Peterli Nomen Mz. Petersilie Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,74 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfannaknecht Nomen m. Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,96 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pföh Nomen m. Föhnwind Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 92,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfüati! Wendung Auf Wiedersehen! Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfiefadeckel! Nomen denkste! Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 78,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pflatsch Nomen m. Klecks Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,97 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pflatter Nomen m. Kuhfladen, Kot Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,22 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pflädder Nomen m. Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,23 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pflätscha Nomen f. Klacks Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,98 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pflätschnass Adjektiv durchnässt Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 52,36 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pflenz Nomen Pl. schlechte Angewohnheiten, Sitten Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 97,14 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pfufa Verb schwer/laut atmen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 75,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pfuidi! Adverb igitt! Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: - % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfulfa Nomen m. (Kopf-)Polster Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Pfulfaziachli 52,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfulfaziachli Nomen n. Polsterüberzug Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Pfulfa Ziacha 50,98 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pfunzla Nomen f. dicke Frau, Öllicht Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,73 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pfuzga Verb zischen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,44 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pieperliskees Nomen m. gewürzter Quark mit Schnittlauch Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,73 % Ischt diar der Begriff geläufig?
piepla Verb tr. (Alkohol) trinken Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,47 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pilsch Nomen m. Gras Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,23 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pipoldera Nomen f. Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?
planga Verb freudig erwarten, hinfiebern Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,46 % Ischt diar der Begriff geläufig?
plättala Verb tr. Fließen legen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,75 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Plümpa Nomen f. Kuhglocke Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,71 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pold Nomen m. Brei, Mus Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Polma Nomen f. Topfen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,23 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Poschtament Nomen n. Statue Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,47 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Potscha Nomen m. Hausschuh Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 52,15 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Potscha Nomen m. Hausschuh, ungeschickte Person Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,92 % Ischt diar der Begriff geläufig?
potschat Adjektiv ungeschickt, tollpatschig Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 52,61 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Pover Nomen m. Speichel Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: povera 50,49 % Ischt diar der Begriff geläufig?
povera Verb sabbern Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Pover 51,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?
pravla Verb tr. reden Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,98 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Prögel Nomen m. Klotz Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,90 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Puschla Nomen Mz. gebundenes Holz zum Feuer machen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 51,44 % Ischt diar der Begriff geläufig?

A B D E F G H I J K L M N O
P
Q R S T U V W Z