Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka:
Vergält´s Gott!
Vergält´s Gott!
   
A B D E F G H I J K L M N
O
P Q R S T U V W Z

Muntafunerischas Wort Kategorie Dütschi Öbersetzig Verwandti Wörter Bekanntheit
Öhrla Nomen f. Ohrwurm (Insekt) Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 57,58 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Ötti Nomen Onkel Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 0,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
öbergeng Adjektiv zunehmender Mond Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: ondergeng 54,55 % Ischt diar der Begriff geläufig?
öberko Verb tr. bekommen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
öberzwäris Adjektiv quer Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 54,69 % Ischt diar der Begriff geläufig?
öhrla Verb tr. an den Ohren ziehen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,25 % Ischt diar der Begriff geläufig?
ömerig Adjektiv Gutsto/Appetit habend Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Omer 54,69 % Ischt diar der Begriff geläufig?
obacht geh Wendung vorsichtig sein Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 57,58 % Ischt diar der Begriff geläufig?
of z Mol Wendung plötzlich Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Ofawüsch Nomen m. Gerät zur Reinigung des Kachelofens Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: wüscha 55,38 % Ischt diar der Begriff geläufig?
ofblätza Verb tr. aufwischen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Blätz 55,22 % Ischt diar der Begriff geläufig?
offi Adverb hinauf Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 55,38 % Ischt diar der Begriff geläufig?
offistörma Verb hinaufkrempeln Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 82,76 % Ischt diar der Begriff geläufig?
ofweg Adverb unterwegs Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Ohraschlüfer Nomen m. Ohrwurm (Insekt) Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Ohrni Nomen m. unintelligenter Mann Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 54,69 % Ischt diar der Begriff geläufig?
om Adverb herum Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,25 % Ischt diar der Begriff geläufig?
omanand Adverb umher Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 55,38 % Ischt diar der Begriff geläufig?
omasos Adverb umsonst Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,25 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Omer Nomen m. Gusto, Appetit Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: ömerig 54,69 % Ischt diar der Begriff geläufig?
omgägala Verb trödeln Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,25 % Ischt diar der Begriff geläufig?
omgeng Adjektiv übel, schwindlig, unwohl Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,92 % Ischt diar der Begriff geläufig?
omteifala Verb herumtollen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 54,69 % Ischt diar der Begriff geläufig?
ondergeng Adjektiv abnehmender Mond Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: öbergeng 54,55 % Ischt diar der Begriff geläufig?
onderundöber Adjektiv kopfüber Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,06 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Ostrenza Nomen f. Meisterwurz Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,72 % Ischt diar der Begriff geläufig?
otalos Adjektiv geschmacklos, fahl Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 61,11 % Ischt diar der Begriff geläufig?

A B D E F G H I J K L M N
O
P Q R S T U V W Z