Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka:
Vergält´s Gott!
Vergält´s Gott!
   
A B D E F G H I J K L M
N
O P Q R S T U V W Z

Muntafunerischas Wort Kategorie Dütschi Öbersetzig Verwandti Wörter Bekanntheit
narra Verb blödeln Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 46,55 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Nasagropa Nomen m. Popel Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Nasapatsch Nomen m. Popel Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 43,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
natscha Verb tr. (auf etwas herum) kauen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: natschla 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
natschla Verb tr. (auf etwas herum) kauen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: natscha 45,45 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Näll Nomen n. Trumpf-Neuner beim Jassen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 100,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Närrli Nomen n. bestimmter Punkt am Ellbogen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
närsch Adjektiv verrückt, wild Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 44,83 % Ischt diar der Begriff geläufig?
näsas Pronomen etwas Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: näsmard 46,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Näscht Nomen n. Bett Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 100,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
näschta Verb sich herumwälzen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
näsmard Pronomen jemand Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: näsas 43,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Nößer Nomen n. Gaißen, Schafe Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nömma erstrabbla möga Wendung nicht mehr schaffen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 44,64 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nötig Adjektiv eilig Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: da gnota Weg 41,38 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nüchtala Verb modrig riechen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 45,61 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nüssla Verb Nüsse sammeln, hinfallen, stürzen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nütig Adjektiv nichtsnutzig, minderwertig Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 45,76 % Ischt diar der Begriff geläufig?
net lugg lo Wendung nicht locker lassen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 100,00 % Ischt diar der Begriff geläufig?
net viel Fäderläsis maha Wendung nicht lange zögern, schnell handeln Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 50,36 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Nodlatröler Nomen m. Nudelwalker Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: tröla 44,64 % Ischt diar der Begriff geläufig?
noher Adverb vorwärts Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 42,86 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nohifödla Verb nachlaufen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 47,46 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Nual Nomen m. ~ Matsch ? Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 45,61 % Ischt diar der Begriff geläufig?
nuala Verb tr. Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 44,64 % Ischt diar der Begriff geläufig?

A B D E F G H I J K L M
N
O P Q R S T U V W Z