Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka:
Vergält´s Gott!
Vergält´s Gott!
   
A B D E F G H I
J
K L M N O P Q R S T U V W Z

Muntafunerischas Wort Kategorie Dütschi Öbersetzig Verwandti Wörter Bekanntheit
jausna Verb tr. Jause/Imbiss essen Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 59,34 % Ischt diar der Begriff geläufig?
jömera Verb jammern Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: Gjömer 59,09 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Jensa Nomen Mz. Enzian Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 54,65 % Ischt diar der Begriff geläufig?
jetzt ischt d Seisa gwetzt Wendung jetzt reichts mir Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 33,33 % Ischt diar der Begriff geläufig?
Juppa Nomen f. Teil der Tracht Do kasch üs an Öbersetzitzvorschlag för de Begriff schicka: 56,67 % Ischt diar der Begriff geläufig?

A B D E F G H I
J
K L M N O P Q R S T U V W Z