Grüaßdi i üsaram Wörterbuach met Muntafuner Dialäkt-Usdröck!

Im Muntafuner Dialäkt giet's an Hufa Usdröck und Spröch, was ma net us am Hochdütscha herleita ka - und dia sen ganz a bsondrigs Erbe för üs. Drom probiaran miar, därnigi Schätze zam sammla und för alla Lüt zuagengli zam maha - bitte hilf oh du met!

Du kennscht an Usdrock, was as i üsaram Wörterbuach noch net giet?

Bitte schick üs din Vorschlag öber üser Formular!

Du hosch an Öbersetzigsvorschlag?

Oft amol isch as ger net so liecht, zam an Muntafunerischa Usdrock of Hochdütsch öbersetza. Drom klick bitte of des entsprechend Bildli i dr Lista met da Wörter, zam üs din Öbersetzigsvorschlag schicka!

Kennscht öberhaupt alla Wörter?

Los üs wissa, welli vo da Usdröck diar geläufig sen und welli net - und zwor dor an Klick of des entsprechend Symbol!